Autojump je příkaz, který funguje jako cd, ale napříč celým diskem.

Setup:

sudo apt-get install automake
echo ". /usr/share/autojump/autojump.sh" >> ~/.bashrc

Použití:

blazeva1@localhost: ~ $ j gen
/home/blazeva1/Documents/Projects/generator
blazeva1@localhost: ~/Documents/Projects/generator $ 

Nejdříve je nutné chvíli používat příkazovou řádku bez autojumpu (jen se zapnutým scriptem). Autojump si udělá index používaných složek s váhami (zobrazí j -s). Potom co je složka v indexu, tak na ní lze přecházet pomocí ‘j’.