Pravidla zmateného prší.

Karty

  • sedm[7] – další bere + dvě karty (srdcová +4), přeskakuje lízání
  • osm[8] – ruší poslední sedmu, ale pořád líže
  • devět[9] – přeskakuje lízání
  • deset[10] – obrací směr hry, přeskakuje lízání
  • spodek[1] – mění hodnotu
  • svršek[20, srdcový 40] – mění barvu
  • král[2] – viz turnaj
  • eso[11] – přeskočí dalšího hráče, lze přebít dalším esem

Přeskakuje lízání = přesto, že by měl hráč lízat, tak může zahrát kartu co přeskakuje lízání, a tím pošle lízání na dalšího hráče. Případně líže, což lze zmírnit osmou.

Turnaj

Když je zahrán zelený král, započne turnaj. Tj. hráč ob místo (jeden je přeskočen) je vyzván, a pokud nezahraje krále, tak líže 5 karet. Pokud zahraje krále, je vyzván další hráč ob místo. Po skončení turnaje ve hře pokračuje hráč po vyzyvateli.

Výhra a Prohra

Když hráči zbývá poslední karta, musí zahlásit “poslední”, jinak líže.

Pokud zahraje jako poslední kartu svrška, vyhrává a ostatní hráči si spočtou hodnoty karet (v seznamu výše v závorkách) aby zjistili kdo prohrál. Prohrávající hráč ztrácí život, počet životů odpovídá počtu karet na ruce na začátku hry. Hráč bez životů končí.

Pokud zahraje hráč s poslední kartou něco jiného než svrška, hra pokračuje přesto, že nemá na ruce karty. Tento hráč má výhodu, protože může líznutou kartu rovnou zahrát. Teprve pokud má na ruce >=2 karet, tak musí znovu hlásit poslední.

Pokud je poslední karta srdcový svršek, získává hráč jeden život (ne více jak 4).