Systém latex (čtěme latech) slouží pro výrobu dokumentů. Základem je text psaný v .tex souboru, a ovládací příkazy, které latexu říkají, jak má tento text zpracovat.

Instalace

  • pro Windows stáhněte a nainstalujte miktex ↗ a teprve potom texmaker ↗ (pokud je miktex při jeho instalaci už na PC, tak se automaticky nastaví) - všechny příkazy, o kterých se bavíme v tomto návodu jsou i v těchto programech
  • pro Unix nainstalujte programy latex, bibtex a dvipdf

Funguje to takto:

Kompilaci provádíme příkazem “latex”

  • main.tex - napíšeme zdrojový soubor
  • main.dvi - získáme příkazem latex main.tex
  • main.pdf - získáme buď rovnou příkazem “pdflatex main.tex”, nebo nepřímo “dvipdf main.dvi”

Mimo to dostaneme i vedlejší soubory:

Nastavení pro Citace

Připravíme si soubor main.tex, ve kterém jsou jak odkazy na jiné kapitoly (\ref{...}) a citace (\cite{...}). Dále je potřeba zajistit soubor zdrojů pro citace main.bib.

Nyní je třeba vše správně zkompilovat, následujícím způsobem:

  • latex, bibtex, latex, latex - při první kompilaci, a updatu citací
  • latex, latex - pro update referencí
  • latex - pro kompilaci bez odkazů

Důvod pro tento komplikovaný postup je, že latex zpracovává soubor vždy jednoprůchodově, což to zjednodušuje mnoho věcí, ale znemožňuje dělat reference na budoucí sekce. Takže latex vytáhne odkazy na reference a citace do souboru aux. Bibtex potom z aux čte, jaké citace se v textu používají a jaký mají mít formát, a podle toho je připraví do bbl. Když se pak kompiluje znovu, latex už ze souboru aux zná reference a může vytvořit křížové odkazy. Dokonce zná i citace, ale neví jaká čísla jim přiřadit, ty se přidají při první kompilaci tex po kompilaci bib. Při druhé kompilaci po bib už zná i čísla citací, a může tak celý soubor poodkazovat správně.