Mezi daty 14-17.11.2017 jsem byl ve Vídni na konferenci MACIS ↗, kde jsem prezentoval výsledky z bakalářky – algoritmus na Swap Matching.

Před posláním na macis jsem práci ještě přepracoval do takového stavu, kdy jsem s ní byl spokojený. Navíc do článku přibyla měření rychlosti běhu algoritmů a měření míry chybovosti algoritmu z chybného článku. Díky tomu, že jsem článku konečně věřil se prezentace stala o poznání jednodušší - bez problémů jsem o vísledcích mluvil z patra 24 minut a zbylo dost času i na otázky. V prezentaci jsem se snažil vysvětlit jak algoritmu funguje, a nesoustředil jsem se tolik na to, že jsme našli chybu v cizím článku. Téma mé prezentace bylo v bloku o poznání algoritmičtější než machine-learningové věci co prezentovali 3 další – blok byl o pattern recognition & machine learning.

Další