Aktualizovaný blogpost Mathjax 2023


Jak rozchodit matematiku na webových stránkách. Přidat

<script
    type="text/javascript"
    async
    src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.2/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML">
</script>

Inlinovou matematiku lze spustit pomocí

<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({
      tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}
});
</script>

Pozor na to, že při použití více systémů je potřeba escapovat některé znaky. Např. v markdownu má podtržítko a hvězdička speciální význam a k jejich vyhodnocení dojde před vyhodnocením matematiky.

Příklad

Math test $$1+\frac{2}{3}.$$

Math test $$1+\frac{2}{3}.$$

Inline $2^3$ test.

Inline $2^3$ test.

Zdroj

dokumentace mathjax ↗