Mezi daty 21. - 23. května se v Plzni konalo závěrečné kolo svoč ↗. Hlavní část probíhala v neděli 22.5., první a poslední den byly vyhrazeny na cestování.

V neděli jsme ráno přejeli z hotelu na fakultu, kde proběhlo zahájení. Rozešli jsme se do místností podle kategorií a po malé prodlevě začali prezentace. Byl jsem první na řadě a věděl jsem, že to všechno nestihnu povědět za patnáct minut. Navíc byly problémy s projekcí a přepínač nefungoval. Přes to jsem se snažil všechno podat srozumitelně a probrat toho co nejvíce co nejrychleji, a hlavně se dostat k výsledkům práce. Když jsem se dostal k poslední kapitole, tak mi vypršel čas, ale dali mi chvilku, abych to rychle doklepnul. Potom měli pár jednoduchých otázek (k tomu co jsem nestihl) a nastoupil další soutěžící.

Po všech prezentacích v naší kategorii jsme šli společně se soupeři na oběd, a pak se rozešli na hotel/do města. Odpoledne byl připraven kulturní program – prohlídka pivovaru nebo prohlídka města. Po prohlídce byla ochutnávka a přechod do kulturní místnosti, kde se konalo vyhlášení výsledků ↗ a posléze i slavnostní večeře.

S prezentací své diplomové práce jsem v kategorii “Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika” dosáhl na druhé místo.

Fotka ze SVOČ 2017