11.-13. listopadu 2022 bylo podzimní soustředění FIKS v Praze. Následují osnovy a dodatečné materiály k mým přednáškám.

Kreslení vektorové grafiky

Ukázali jsme si jak kreslit vektorovou grafiku pomocí IPE a TikZu.

Řešení těžkých problémů

Kód používaný pro demonstraci na přednášce stáhnete zde: fiks_sat.zip. MiniSat lze stáhnout online dle vašeho OS.

 • Které problémy umíme řešít rychle, a co ‘rychle’ znamená?
  • Rychlé uvažujeme polynomiální
  • Co je to P a NP
   • turingův stroj
   • pouze pro rozhodovací problémy (odpověď je Ano/Ne)
   • řešitelné v polynomiálním čase = P
   • nedeterministicky řešitelné v polynomiálním čase = NP
 • Logika
  • Proměnné, Literály, Klauzule, Logické spojky, Formule
  • Úprava logické formule
  • Úloha SAT – rozhodovací, jak je těžká?
  • Převod do CNF
 • Řešení SAT
  • vyvození trivialit
  • jak vyresit 2-SAT
  • rozhodovací strom – full search
  • index, sledování dvou proměnných z klauzule – obrovské ušetření času algoritmu
  • CDCL – chceme se naučit něco z minulosti
   • Graf závislostí
   • unique implication point