Začátkem Dubna 2022 jsem ve spolupráci s polskou univerzitou podal žádost o GAČR grant – outgoing postdoc. Vzhledem k délce procesu s jeho komplikovanosti mám nyní nutnání o něm napsat pár odstavců.

Žádost o tento grant se podává 7.4.2022 a výsledek bude zhruba v Prosinci 2022. U podávání grantu je důležité pečlivě pročíst zadávací dokumentaci (tender document) – zde se píše vše důležité, ovšem pár samozřejmostí není jasně oznámeno.

  • Celý grant sepisuje navrhovatel (já/ty), ale žádá o něj uchazeč (škola / instituce).
    • Podle interních pravidel uchazeče je možné, že samotné podávání grantu má z instituce různou podporu. Na FIT jsme psali jak žádost, tak všechno okolo. Podporou byly volnější termíny interního deadlinu, ale bylo poměrně těžké se dopátrat, jestli všechno co dělám, dělám dobře.
  • U tohoto grantu se žádost vyplňuje do GRISu ↗, na který GAČR připravil docela dobré videonávody ↗.
  • Pokud žádost vyjde, tak se navrhovateli říká řešitel.
  • Žádá se o peníze pro instituci, ze které bude řešítel (a případně i řešitelský tým) placen. Mimo mzdy se ovšem žádá i o materiální náklady (nákupy věcí), cestové (na konference), další náklady (konferenční vložné / open access), režie (peníze instituci), atd.

Tento grant je na 3 roky s tím, že první 2 roky jsou v zahraničí a 1 rok zpátky na fakultě. Žádost šlo podat i před dokončením Ph.D. ale muselo se dodat čestné prohlášení, že se dá očekávat jeho ukončení v září. Pokud by to nevyšlo, tak je samozřejmě potřeba žádost zrušit. Je také potřeba to vyjednat s cílovou institucí – to nebývá problém, když tomu člověku nemusí nic platit.

Vysledky budou v prosinci 2022. Tak, a teď už zbývá to jen dodělat a doufat, že grant vyjde.


Update

Rozhodnutí byly zveřejněny v prosinci vyhlášením podpořených žádostí na webu GAČRu. Později přišlo rozhodnutí i na datovou schránku fakulty, odkud mě informovala sekretářka o výsledku. Grant jsem nakonec nedostal. Několik dní nato se objevilo v GRISu podrobnější hodnocení – mimo celkové zprávy i zprávy reviewerů.

Na jednu stranu mi bylo vytknuto, že v tématu práce nemám publikace na top konferencích; na stranu druhou, že projekt není dost ambiciózní. Hlavní issue dle mě bylo, že téma nepřišlo reviewerům dostatečně zajímavé. K tomu mám pochopení, tak se holt budu věnovat něčemu trochu jinému :)