Způsob lidského poznání se dere kupředu něčím těžko definovatelným. Kde se bere nové poznání, a jak víme, že je správně?

Tento soupis je z pohledu českého vědce v teoretické informatice. Z různých oborů bude pohled trochu jiný.

 • fyzika
  • má články, kde je bězné mít obrovský počet autorů na článku (třeba 60)
  • autoři seřazeni podle podílu
  • tězké se jako začínající vědec prosadit na konferenci
 • matematika
  • konference jsou spíše sešlost, nebývají z toho publikace
 • informatika
  • míva na konferencích publikaci
  • autoři seřazeni podle abecedy
 • teoretické obory
  • stále možnost proniknout i jako jednotlivec

Kde se berou problémy

 • všude kolem, praxe
  • Turingovy stroje jsou model výpočetních zařízení
  • PRAM jsou model pameti paralelních strojů
 • kombinace / zjednodušení / zesložitění známých problémů
  • zjednodušujeme, aby se daly řešit tězké problémy
  • zesložiťujeme, abychom řešením pokryli více problemů současně
 • zkoumané problémy přirozeně vzbuzují zájem dalších vědců

Kdo se problémy snaží řešit

 • zpravidla vědci – mají to v popisu práce
  • lidé se zaměřují na různé aspekty – problém solveři / budovatel teorií
  • vědci se stejnym zájmem mohou tvořit vyzkumne skupiny
 • identifikuje je jejich jméno, nově i ORCID ↗ identifikátor
 • vysoké školy – akademičtí vědci
  • běžně bývaji ranky: student doktorátu (nic), doktor (Ph.D.), který může nastoupit jako odborny asistent, časem se může dostat na rank docent (Doc.), a nakonec profesor (Prof.)
  • učí i dělají vědu
 • akademie věd
  • obsahuje všechny obory
  • státní instituce zaměstnávající vědce, kteří dělají vědu a neučí
  • ti take žádají o granty, aby měli vlastní rozpocet na výzkumnou skupinu
  • (postsovětský fenomén)
 • základní výzkum v západních zemích je nejvíce na univerzitách, trošku v institucích

Kde se berou řešení

 • vědci problém řeší a časem získavaji
  • intuici
  • pozorování, věty (theorem), pomocné věty (lemma), důkazy (proof)
  • nové postupy
  • řešení problému
 • kompletni řešení problému je potřeba napsat a zveřejnit
  • aby se o něm dozvedeli ostatni (i vědci)
  • aby ho nekdo zkontroloval (recenzni rizeni)
  • ideálne tak vznika vědecké článek

Vědecké články

 • časopisy (vědecké)
  • standardni zpusob publikovani článku
  • recenze mohou trvat tři měsíce až několik let
   • výsledek si někdo přečte, aby zhodnotil jeslti je dobře, a napsaný srozumitelně s dostatečným kontextem
   • často se hodnotí známkou -3 az 3 (strong reject, reject, weak reject, neutral, weak accept, accept, strong accept)
   • alespoň 2, bývaji 3 review potom zhodnoti editor časopisu, a podle toho přijme či odmítne článek
   • může nasledovat rebuttle – jakýsi formální rozhovor reviewerů a autorů o článku
   • není garantované právo na nic, je to poradní orgán
  • pokud editor přijme článek, udělají se formatovaci úpravy a pošle se k publikaci
   • editor in chief (rozděluje práci), další editoři
  • po přijetí trvá než se reálně vydá
   • zveřejnění trvá – v rámci 6 měsíců až pár let
   • special issue může byt třeba tématicky zaměřené
  • neplatí se z něj
  • starají se o to
   • recenzenti – zadarmo
   • editoři – skoro zadarmo
   • a vsechno okolo – vydavatelství
 • konference
  • konferenční sborník / recenzovany sborník
  • konference jsou setkání vědců, konají se periodicky zhruba jednou za rok
   • tohle někdo musí zaplatit – cesta, hotel, konferenční poplatek
  • mívaji deadline na odeslání článku, aby se vše stihlo
   • používá se časová zóna AOE (anywhere on earth)
  • recenze probihaji podobně jako u časopisu
   • rychlejší – 2 az 6 měsíce, protože musí být před konáním konference
   • méně podrobné
  • často má konference omezení na délku článku – 8-12 stran – vynechávají se důkazy
  • programový výbor
   • určuje jaké se vyberou články
  • vyžaduje šablonu
 • prestyž – různé časopisy a konference mají ruznou “prestyž”, věc povesti
  • v oborech se sejdou expertní komise, a posoudějí, jak dobrá je jaká konference; zvažují i objektivní údaje – ala page rank / impakt faktor
  • společnosti / organizace se snaží “změrit” a nejak je seřadit
   • časopisy: seznam seřazených časopisů podle tématu
   • konference: rank A*, A, B, C, (CORE škála)
  • u konferencí – kdo sedí v program comittee, dobré zvané prednašky
  • lepší výsledky mají šanci na úspěch na lepších časopisech a konferencích
  • nepřijatý článek lze dál upravovat a zkusit poslat jinam
 • přístup
  • za peněžní bránou (drahé)
   • vědecké instituce mivaji předpacené
  • může byt open access, takže je veřejné všem
   • za to platí autoři článku (institutce)

Kde berou penize

 • vyzkum plati stat
  • na univerzitách
   • zaměstnání
   • vnitřní podpra – různé programy pro podporu vědy
  • granty
   • je potřeba si zažádat, komise zhodnotí, pokud je dobré, tak poskytnou vědci rozpočet
   • zařizují státní agentury: např. GAČR, TAČR