Info

 • Kontakt: vaclav.blazej (na) fit.cvut.cz
 • Konzultace: Po domluvě emailem
 • Kde mě najdete: NB 341b

GAK cvičení (pondělí, od 11:00).


 • za jednu sadu bude cca 12 bodů, celkem za semestr cca 150 bodů
 • za 25 bodů zápočet
 • za 60 bodů bude odpuštěna otázka u zkoušky (lehčí zkouška)
 • za 100 bodů je automaticky dána známka A

 • zkouška – 2 otázky z teorie, 1 na vyřesení úlohy
 • zápočet za techování poznámek

Přehled témat

 • Opakování pojmů z teorie grafů a kombinatoriky
 • Generující funkce. -
 • Barevnost kombinatorických struktur. - definice barevnosti, def barevnost na hypergrafech, first fit, k-degenerovaný => k+1 barevný, 5-color theorem?, bruxova veta - uplnak kruznicec nebo barevnost <= max stupen, k-barevnost je NP-complete? (perfektni, chordalni grafy)
 • Úvod do Ramseyovy teorie. - základní, uniform hypergrafy a aplikace
 • Lineární algebra v kombinatorice: věta o počtu koster. - viz Kapitoly, laplacova matice, determinant -> blempt a počet koster
 • Úvod do pravděpodobnostní metody. - erdos dolni odhad na Ram číslo, něco na stř€dní hodnotu, Lovaszovo lokalní lemma a aplikace.
 • Extremalní teorie grafů. - asi jen Turán pro grafy bez trojúhelníků
 • Smith theorem - Hamiltonovsk€ kružnice, graf s lichými stupni – každou hranou prochází sudý počet ham kružnic
 • Kuratowského věta (+ důkaz) a další otázky rovinnosti grafů.
 • barevnost grafů na plochách obecného rodu
 • hranová barevnost
 • Vizingova věta - hranová barevnost <= delta+1
 • Tutteova věta = perf párvoání ~ lich komponent je sudý; Edmondsův algoritmus - poly algo pro párování
 • choosability - Thomassen theorem (planární stačí 5), konstrukce příkladu s 5 (lowerbound)
 • Teorie nestranných kombinatorických her.